Skaitmeninis fotoaparatas su keičiamaisiais objektyvais ILCE-6000

View on TV

Galite perduoti gaminyje esančius vaizdus į prie tinklo prijungtą TV ir juos peržiūrėti – gaminio nereikės prijungti prie TV kabeliu. Atsižvelgiant į televizorių, jame gali reikėti atlikti tam tikrus veiksmus. Išsamios informacijos žr. prie TV pridėtoje naudojimo instrukcijoje.

 1. MENU(belaidis)[View on TV] → norimas prijungti įrenginys.
 2. Jei norite atkurti vaizdus kaip skaidrių pateiktį, valdymo ratuko viduryje paspauskite .

  • Jei norite peržiūrėti kitą / ankstesnį vaizdą rankiniu būdu, paspauskite valdymo ratuką dešinėn / kairėn.
  • Jei norite pakeisti prijungtą įrenginį, paspauskite valdymo ratuką žemyn, tada pasirinkite [Device list].

Skaidrių demonstravimo nustatymai

Galite pakeisti skaidrių demonstravimo nustatymus paspausdami valdymo ratuką žemyn.

Playback Selection:
Pasirenkama vaizdų, kuriuos norima peržiūrėti, grupė.

Folder View(Still):
Pasirenkama [All] arba [All in Folder].

Date View:
Pasirenkama [All] arba [All in Date Rng.].

Interval:
Pasirenkama [Short] arba [Long].

Effects*:
Pasirenkama [On] arba [Off].

Playback Image Size:
Pasirenkama [HD] arba [4K].

*Šiuos nustatymus galima pasirinkti tik naudojant BRAVIA TV, kuriame šios funkcijos veikia.

Pastaba

 • Šią funkciją galima naudoti TV, kuriame palaikomas DLNA perteikimo įrenginys.
 • Vaizdus galite peržiūrėti TV, kuriame įgalinta „Wi-Fi Direct“, arba prie tinklo prijungtame TV (įskaitant kabelinę TV).
 • Jei esate prijungę TV prie šio gaminio, bet nenaudojate „Wi-Fi Direct“, pirmiausia reikia užregistruoti prieigos tašką.
 • Gali reikėti šiek tiek palaukti, kol bus pradėta rodyti vaizdus TV.
 • Naudojant „Wi-Fi“ filmų žiūrėti per TV negalima. Naudokite HDMI kabelį (parduodamas atskirai).