Skaitmeninis fotoaparatas su keičiamaisiais objektyvais ILCE-6000

Įspėjantys pranešimai

Set Area/Date/Time.

 • Nustatykite sritį, datą ir laiką. Jei gaminio ilgai nenaudojote, įkraukite vidinį atsarginį įkraunamą maitinimo elementą.

Unable to use memory card. Format?

 • Jei naudojate kompiuteriu suformatuotą atminties kortelę ir failo formatas buvo pakeistas. Pasirinkite [Enter] ir suformatuokite atminties kortelę. Atminties kortelę galėsite ir toliau naudoti, tačiau visi buvę joje duomenys bus ištrinti. Formatavimas gali šiek tiek užtrukti. Jei pranešimas vis tiek rodomas, pakeiskite atminties kortelę.

Memory Card Error

 • Įdėta nesuderinama atminties kortelė.
 • Nepavyko suformatuoti. Dar kartą formatuokite atminties kortelę.

Unable to read memory card. Reinsert memory card.

 • Įdėta nesuderinama atminties kortelė.
 • Atminties kortelė sugadinta.
 • Purvinas atminties kortelės kontaktų skyrius.

This memory card may not be capable of recording and playing normally.

 • Įdėta nesuderinama atminties kortelė.

Processing...

 • Įjungus triukšmo mažinimo funkciją vyksta triukšmo mažinimo procesas. Triukšmo mažinimo proceso metu fotografuoti negalite.

Unable to display.

 • Vaizdai, įrašyti kitais gaminiais arba modifikuoti kompiuteriu, gali būti nerodomi.

Cannot recognize lens. Attach it properly.

 • Netinkamai pritvirtintas arba apskritai neprimontuotas objektyvas. Jei pranešimas rodomas, nors objektyvas pritvirtintas, pritvirtinkite objektyvą iš naujo. Jei pranešimas pateikiamas dažnai, patikrinkite, ar nepurvinos objektyvo ir gaminio jungtys.
 • Tvirtindami prie gaminio astronominį teleskopą ar pan., nustatykite [Release w/o Lens] nuostatą [Enable].
 • Neveikia funkcija „SteadyShot“. Galite fotografuoti toliau, bet „SteadyShot“ funkcija neveikia. Išjunkite ir vėl įjunkite gaminį. Jei ši piktograma teberodoma, kreipkitės į „Sony“ pardavėją arba vietinį įgaliotąjį „Sony“ techninės priežiūros centrą.
 • Įtrauktas įtraukiamas objektyvas su motorizuoto priartinimo funkcija. Išjunkite gaminį ir išstumkite maitinimo elementų pakuotę, tada vėl įdėkite maitinimo elementų pakuotę.

Unable to print.

 • Bandėte pažymėti RAW vaizdus DPOF žyme.

Internal temp. high. Allow it to cool.

 • Gaminys įkaito, nes nuolat fotografavote. Išjunkite maitinimą. Atvėsinkite gaminį ir palaukite, kol jis vėl bus parengtas fotografuoti.


 • Ilgai rašėte vaizdus, gaminio temperatūra pakilo. Sustabdykite vaizdų įrašymą ir palaukite, kol gaminys atvės.

Recording is unavailable in this movie format.

 • Nustatykite [File Format] į padėtį [MP4].


 • Vaizdų skaičius viršija gaminio duomenų bazės faile leidžiamą valdyti vaizdų skaičių.


 • Nepavyksta užregistruoti duomenų bazės faile. Importuokite visus vaizdus į kompiuterį ir atkurkite atminties kortelę.

Image DataBase File error

 • Kažkas atsitiko vaizdų duomenų bazės faile. Pasirinkite [Setup][Recover Image DB].

System Error
Camera Error. Turn power off then on.

 • Išimkite maitinimo elementų pakuotę ir ją vėl įdėkite. Jei pranešimas rodomas dažnai, kreipkitės į „Sony“ pardavėją arba į vietos įgaliotąjį „Sony“ techninės priežiūros centrą.

Unable to magnify.
Unable to rotate image.

 • Vaizdai, įrašyti kitais produktais arba modifikuoti kompiuteriu, gali būti nepadidinami arba nepasukami.