Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Shutter Priority

Prilagođavanjem brzine zatvarača, kretanje objekta možete da prikažete na različite načine. Na primer, korišćenjem velike brzine zatvarača možete da snimite trenutak pokreta, a kada koristite malu brzinu zatvarača, pokret će biti zamućen. Brzinu zatvarača možete da menjate i kada snimate filmove.

 1. Postavite točkić za izbor režima na S (Shutter Priority).
 2. Izaberite željenu vrednost okretanjem pomoćnog kontrolnog točkića.
 3. Prilagodite fokus i snimite objekat.
  Otvor blende se automatski prilagođava radi dobijanja pravilne ekspozicije.

Napomena

 • Ako nakon podešavanja nije moguće postići pravilnu ekspoziciju, vrednost otvora blende na ekranu za snimanje treperi. Iako možete da snimate sa takvim vrednostima, preporučujemo vam da ponovo obavite podešavanje.
 • Koristite stativ da slika ne bi bila mutna kada koristite malu brzinu zatvarača.
 • Indikator (SteadyShot upozorenje) se ne prikazuje u režimu prioriteta brzine otvora blende.
 • Kada je brzina zatvarača 1 sekundu ili duža, nakon snimanja će biti primenjena obrada radi smanjivanja šuma koja će trajati koliko i vreme tokom kojeg je zatvarač bio otvoren. Dok je obrada radi smanjivanja šuma u toku, nećete moći da snimate.
 • Svetlina slike na monitoru može da se razlikuje od svetline stvarne scene koju snimate.

Savet

 • Kada koristite veću brzinu zatvarača, objekti u pokretu poput osobe koja trči, automobila ili kapljica talasa izgledaju kao da su „zamrznuti“ u pokretu. Kada koristite manju brzinu zatvarača, snimljeni pokret će biti zamućen pa je slika zabeleženog pokreta prirodnija i dinamičnija.