Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Zoom Setting

Možete da izaberete podešavanje zuma na fotoaparatu.

  1. MENU (Custom Settings) → [Zoom Setting] → željena postavka.

Detalji o stavkama u meniju

Optical zoom only (podrazumevana postavka):
Aktiviran je optički zum. Možete da koristite funkciju Smart Zoom ako podesite [Image Size] na [M] ili na [S].

On:ClearImage Zoom:
Čak i kada je raspon optičkog zuma premašen, fotoaparat uvećava sliku u rasponu u kojem kvalitet slike ne opada značajno.

On:Digital Zoom:
Kada je raspon zuma korišćenjem funkcije [Clear Image Zoom] premašen, fotoaparat uvećava sliku korišćenjem najvećeg stepena uvećanja. Međutim, kvalitet slike će opasti.

Napomena

  • Podesite [Optical zoom only] ako želite da uvećavate slike u rasponu u kojem kvalitet slike ne opada.