Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

O skali zuma

Skala zuma koja se koristi u kombinaciji sa zumom objektiva se menja u zavisnosti od izabrane veličine slike.

Kada je [Aspect Ratio] podešeno na [3:2]

[Zoom Setting]: [Optical zoom only (Smart zoom)]
[Image Size]: L -, M 1.4×, S 2×
[Zoom Setting]: [On:ClearImage Zoom]
[Image Size]: L 2×, M 2.8×, S 4×
[Zoom Setting]: [On:Digital Zoom]
[Image Size]: L 4×, M 5.7×, S 8×