Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Focus Magnifier

Možete da proverite fokus uvećavanjem slike pre snimanja.

  1. MENU (Camera Settings)[Focus Magnifier].
  2. Pritisnite na sredini kontrolnog točkića da biste uvećali sliku, a zatim izaberite deo slike koji želite da vidite u uvećanom prikazu pritiskajući gornju/donju/levu/desnu stranu kontrolnog točkića.
  3. Potvrdite fokus.
  4. Da biste snimili sliku, pritisnite okidač do kraja.

Savet

  • Svaki put kada pritisnite na sredini, uvećanje se menja.
  • Kada koristite ručno fokusiranje, fokus možete da prilagodite dok je slika uvećana.
  • Funkcija [Focus Magnifier] će se isključiti kada okidač pritisnete do pola.
  • Dok je slika uvećana možete da snimate video zapise, ali snimak neće biti uvećan.
  • Funkcija [Focus Magnifier] će se isključiti nakon snimanja.