Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

MF Assist (fotografije)

Automatsko uvećavanje slike na ekranu radi lakšeg ručnog fokusiranja. Ovu funkciju možete da koristite u režimu ručnog fokusiranja ili u režimu direktnog ručnog fokusiranja.

  1. MENU (Custom Settings) → [MF Assist][On].
  2. Okrećite prsten za fokusiranje da biste podesili fokus.
  • Slika će se uvećati. Sliku možete još više da uvećate pritiskom na na sredini kontrolnog točkića.

Napomena

  • Funkciju [MF Assist] ne možete da koristite kada snimate filmove.
  • [MF Assist] je dostupno samo kada je montiran objektiv sa E-bajonetom.