Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Focus Magnif. Time

Možete da podesite trajanje prikaza uvećane slike kada koristite funkciju [MF Assist] ili [Focus Magnifier].

  1. MENU (Custom Settings)[Focus Magnif. Time] → željena postavka.

Detalji o stavkama u meniju

2 Sec (podrazumevana postavka):
Slika je uvećana 2 sekunde.
5 Sec:
Slika je uvećana 5 sekundi.
No Limit:
Slika je uvećana dok ne pritisnete okidač.