Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Auto Review

Možete da proverite snimljenu sliku na ekranu odmah nakon snimanja. Možete i da podesite trajanje automatskog pregleda slike.

  1. MENU (Custom Settings) → [Auto Review] → željena postavka.

Detalji o stavkama u meniju

10 Sec/5 Sec/2 Sec (podrazumevana postavka):
Snimljena slika se prikazuje na ekranu odmah nakon snimanja i prikazuje se onoliko dugo koliko ste odredili. Ako tokom automatskog pregleda uvećate sliku, tu sliku možete da proverite koristeći skalu uvećanja.
Off:
Automatski pregled se ne prikazuje.

Napomena

  • Kada fotoaparat uvećava sliku obradom slike, pre uvećanja će se privremeno prikazati originalna slika, a zatim će se prikazati uvećana slika.
  • Podešavanja za DISP (Podešavanje prikaza) se primenjuju u prikazu automatskog pregleda.