Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Aperture Preview

Na monitoru ili u tražilu možete videti sliku sa otvorom blende koji se razlikuje od rezultata snimanja. Pošto se zamućenje objekta menja ako se menja otvor blende, zamućenost stvarne slike će se razlikovati od slike koju vidite pre snimanja.
Dok držite pritisnut taster koji ste dodelili funkciji [Aperture Preview], otvor blende se spušta na zadatu vrednost i vi možete da proverite zamućenost pre snimanja.

  1. MENU (Custom Settings) → [Custom Key Settings] → dodelite funkciju [Aperture Preview] željenom tasteru.
  2. Potvrdite sliku pritiskom na taster kojem ste dodelili funkciju [Aperture Preview].

Savet

  • Iako možete da promenite vrednost otvora blende tokom pregleda, objekat bi mogao da dospe van fokusa ako izaberete veći otvor blende. Preporučujemo vam da ponovo prilagodite fokus.