Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Shot. Result Preview

Na monitoru ili u tražilu možete videti sliku sa otvorom blende koji se razlikuje od rezultata snimanja. Pošto se zamućenje objekta menja ako se menja otvor blende, zamućenost stvarne slike će se razlikovati od slike koju vidite pre snimanja. Dok držite pritisnut taster koji ste dodelili funkciji [Shot. Result Preview], možete da proverite pregled slike sa primenjenim podešavanjima za DRO, brzinu okidača, otvor blende i ISO osetljivost. Proverite rezultat snimanja pregledajući ga pre snimanja.

  1. MENU (Custom Settings) → [Custom Key Settings] → podesite funkciju [Shot. Result Preview] na željeni taster.
  2. Potvrdite sliku pritiskom na taster kojem ste dodelili funkciju [Shot. Result Preview].

Savet

  • Primenjena podešavanja za DRO, brzinu okidača, otvor blende i ISO osetljivost se odražavaju na sliku kada se koristi funkcija [Shot. Result Preview], ali neki efekti ne mogu da se pregledaju u zavisnosti od postavki snimanja. Čak i u tom slučaju, postavke koje ste izabrali biće primenjene na slike koje snimate.