Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

View on TV

Slike možete da pregledate na TV-u koji je povezan na mrežu bežičnim prenosom slika sa fotoaparata na TV. Na nekim TV-ima ćete možda morati da obavite određena podešavanja. Detaljnije informacije pogledajte u uputstvu za upotrebu koje ste dobili uz TV.

 1. MENU(Wireless)[View on TV] → uređaj koji želite da povežete.
 2. Ako slike želite da pregledate kao prikaz slajdova, pritisnite na sredini kontrolnog točkića.

  • Da biste ručno prikazali sledeću/prethodnu sliku, pritisnite levu/desnu stranu kontrolnog točkića.
  • Da biste promenili uređaj koji želite da povežete, pritisnite donju stranu kontrolnog točkića, a zatim izaberite [Device list].

Podešavanja za prikaz slajdova

Podešavanja za prikaz slajdova možete da promenite pritiskom na donju stranu kontrolnog točkića.

Playback Selection:
Možete da izaberete grupu slika za prikaz.

Folder View(Still):
Možete da izaberete [All] i [All in Folder].

Date View:
Možete da izaberete [All] i [All in Date Rng.].

Interval:
Možete da izaberete [Short] i [Long].

Effects*:
Možete da izaberete [On] i [Off].

Playback Image Size:
Možete da izaberete [HD] i [4K].

*Podešavanja će biti primenjena samo na BRAVIA TV-u koji je kompatibilan sa ovim funkcijama.

Napomena

 • Ovu funkciju možete da koristite na TV-u koji podržava DLNA prikazivač.
 • Slike možete da pregledate na TV-u na kojem je omogućena funkcija Wi-Fi Direct ili TV-u koji je povezan sa mrežom (uključujući kablovsku televiziju).
 • Ako TV i fotoaparat povezujete bez korišćenja funkcije Wi-Fi Direct, potrebno je da prvo registrujete pristupnu tačku.
 • Može da prođe određeno vreme pre nego što se slike prikažu na TV-u.
 • Filmove nije moguće prikazivati na TV-u putem Wi-Fi veze. Koristite HDMI kabl (prodaje se zasebno).