Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Edit Device Name

Možete da promenite naziv uređaja u okviru Wi-Fi Direct.

  1. MENU(Wireless) → [Edit Device Name].
  2. Izaberite polje za unos, a zatim unesite naziv uređaja → [OK].