Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

SSID/PW Reset

Ovaj fotoaparat deli podatke za povezivanje za funkciju [Send to Smartphone] i [Smart Remote Embedded] sa uređajem koji ima dozvolu za povezivanje. Ako želite da promenite uređaj kojem je dozvoljeno da se povezuje, poništite podatke za povezivanje.

  1. MENU(Wireless) → [SSID/PW Reset] [OK].

Napomena

  • Kada poništite podatke za povezivanje, prilikom povezivanja fotoaparata sa pametnim telefonom morate ponovo da registrujete pametni telefon.