Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Smart Remote Embedded

Pametni telefon možete da koristite kao daljinski upravljač za fotoaparat i snimate fotografije. Fotografije koje su snimljene putem daljinskog upravljača se šalju sa fotoaparata na pametni telefon. Na pametnom telefonu mora da bude instalirana aplikacija „PlayMemories Mobile“.

  1. MENU → (Application) → [Application List][Smart Remote Embedded].
  2. Kada je fotoaparat spreman za povezivanje, prikazaće se ekran sa podacima za povezivanje. Povežite pametni telefon i fotoaparat koristeći te podatke.
    • Način povezivanja se razlikuje u zavisnosti od pametnog telefona.

  3. Proverite kompoziciju slike na ekranu pametnog telefona, a zatim pritisnite okidač (A) na pametnom telefonu da biste snimili sliku.
    • Koristite dugme (B) da biste promenili podešavanja kao što su [EV], [Self-Timer] i [Review Check].

Napomena

  • Ovaj proizvod deli podatke za povezivanje za funkciju [Smart Remote Embedded] sa uređajem koji ima dozvolu za povezivanje. Ako želite da promenite uređaj kojem je dozvoljeno da se povezuje sa fotoaparatom, poništite podatke za povezivanje prateći sledeće korake. MENU → (Wireless)[SSID/PW Reset]. Kada poništite podatke za povezivanje, morate ponovo da registrujete pametni telefon.
  • Zavisno od verzije nadogradnje, operativni postupci ili prikazi na ekranu su podložni promenama bez najave.