Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Send to Smartphone

Fotografije možete da prenesete na pametni telefon i pregledate na telefonu. Na pametnom telefonu mora da bude instalirana aplikacija „PlayMemories Mobile“.

 1. MENU (Wireless) → [Send to Smartphone] → željena postavka.
  • Ako u režimu reprodukcije pritisnete dugme (Pošalji na pametni telefon), prikazaće se ekran za podešavanje funkcije [Send to Smartphone].
 2. Ako je fotoaparat spreman za prenos, prikazaće se ekran sa podacima za povezivanje. Povežite pametni telefon i fotoaparat koristeći te podatke.
  Metod podešavanja za povezivanje pametnog telefona i fotoaparata se razlikuje u zavisnosti od pametnog telefona.

Detalji o stavkama u meniju

Select on This Device:
Biranje slike na fotoaparatu koju želite da prenesete na pametni telefon.

(1) Izaberite neku od sledećih opcija: [This Image], [All Still Images on Date]/[All Movie(MP4) on Date], [All Images on This Date] ili [Multiple Images].

(2) Ako izaberete [Multiple Images], izaberite željene slike korišćenjem na kontrolnom točkiću, a zatim pritisnite MENU → [Enter].

Select on Smartphone:
Prikazivanje svih slika koje su snimljene na memorijskoj kartici fotoaparata na pametnom telefonu.

Napomena

 • Možete da izaberete veličinu slike koju želite da pošaljete na pametni telefon izborom neke od sledećih opcija: [Original], [2M] ili [VGA].
  Da biste promenili veličinu slike, pratite sledeće korake.
  • Ako koristite Android pametni telefon
   Pokrenite aplikaciju „PlayMemories Mobile“ i promenite veličinu slike na sledeći način: [Settings][Copy Image Size].
  • Ako koristite iPhone/iPad
   Izaberite „PlayMemories Mobile“ u meniju za podešavanje i promenite veličinu slike pomoću opcije [Copy Image Size].
 • Neke slike se možda neće prikazivati na pametnom telefonu u zavisnosti od formata snimanja.
 • RAW slike se prilikom slanja konvertuju u JPEG format.
 • Ne možete da šaljete filmove u formatu AVCHD.
 • Ovaj proizvod deli podatke za povezivanje za funkciju [Send to Smartphone] sa uređajem koji ima dozvolu za povezivanje. Ako želite da promenite uređaj kojem je dozvoljeno da se povezuje sa fotoaparatom, poništite podatke za povezivanje prateći sledeće korake. MENU → [Wireless][SSID/PW Reset]. Kada poništite podatke za povezivanje, morate ponovo da registrujete pametni telefon.
 • Kada je [Airplane Mode] podešeno na [On], fotoaparat nećete moći da povežete sa pametnim telefonom. Podesite [Airplane Mode] na [Off].