Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Preuzimanje aplikacija direktno u fotoaparat pomoću funkcije Wi-Fi

Možete da preuzmete aplikacije korišćenjem Wi-Fi funkcije bez povezivanja na računar.

  1. MENU(Application) → Application List(PlayMemories Camera Apps), a zatim pratite uputstva na ekranu za preuzimanje aplikacija.
    Unapred pribavite nalog za uslugu.

Napomena

  • Kada je IP adresa na fotoaparatu podešena na [Manual], nećete moći da preuzimate aplikacije. Podesite [IP Address Setting] na [Auto].