Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Povezivanje fotoaparata sa računarom

  1. Umetnite dovoljno napunjenu bateriju u fotoaparat.
  2. Uključite fotoaparat i računar.
  3. Povežite fotoaparat i računar pomoću mikro USB kabla (A) (isporučen).