Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Adapter za montiranje objektiva

Pomoću adaptera za montiranje objektiva (prodaje se zasebno), na ovaj fotoaparat možete da montirate objektiv sa A-bajonetom (prodaje se zasebno).
Dodatne informacije potražite u uputstvu za upotrebu koje ste dobili uz adapter za montiranje objektiva.

Napomena

  • Adapter za montiranje objektiva možda nećete moći da koristite sa određenim objektivima. Konsultujte se sa svojim Sony prodavcem ili lokalnim ovlašćenim Sony servisom u vezi sa kompatibilnim objektivima.
  • Kada koristite objektiv sa A-bajonetom, ne možete da koristite AF osvetljivač.
  • Zvuk objektiva i rada fotoaparata bi mogli da budu snimljeni tokom snimanja filma.
    Zvuk možete da isključite tako što ćete izabrati MENU[Camera Settings] [Audio Recording] [Off].
  • U zavisnosti od objektiva koji koristite ili objekta koji snimate, fokusiranje može da traje duže vremena ili fotoaparat može da ima poteškoća sa fokusiranjem.
  • Priključeni objektiv može da blokira osvetljenje blica.