Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Lampica za punjenje na fotoaparatu treperi prilikom punjenja baterije.

  • Ovaj fenomen se javlja kada bateriju punite na ekstremno toplom ili hladnom mestu. Optimalna temperatura za punjenje baterije je između 10 °C i 30 °C (50 °F i 86 °F).