Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Slika je zamućena.

  • Aktivirajte funkciju SteadyShot tako što ćete okidač pritisnuti do pola, a zatim snimite sliku.
  • Slika je snimljena na tamnom mestu bez blica pa je zamućena zbog podrhtavanja fotoaparata. Preporučujemo vam da koristite stativ ili blic. Funkcije [Hand-held Twilight] i [Anti Motion Blur] u okviru [Scene Selection] takođe efikasno smanjuju zamućenja.