Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Ne možete da uvezete slike.

  • Pravilno povežite fotoaparat i računar pomoću USB kabla.
  • Kada snimate koristeći memorijsku karticu koja je formatirana na računaru, možda nećete moći da uvezete slike na računar. Snimajte koristeći memorijsku karticu koja je formatirana na fotoaparatu.