Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Eye AF

Kada pritisnete ovo dugme, fotoaparat fokusira oči osobe.

 1. MENU (Custom Settings)[Custom Key Settings] → dodelite funkciju [Eye AF] željenom tasteru.
 2. Pritisnite i držite taster kojem ste dodelili funkciju [Eye AF] i fokusirajte oči.
 3. Pritisnite okidač.

Napomena

 • U zavisnosti od okolnosti, fotoaparat možda neće moći da fokusira oči. U tom slučaju, fotoaparat će detektovati i fokusirati lice.
 • Ako fotoaparat ne može da detektuje lice, ne možete da koristite [Eye AF].
 • U nekim situacijama nećete moći da koristite [Eye AF]. Na primer, kada je [Focus Mode] podešeno na [Continuous AF] ili [Manual Focus].
 • Funkcija [Eye AF] možda neće raditi u sledećim situacijama:
  • Kada osoba nosi naočare za sunce.
  • Kada kosa prekriva oči.
  • U uslovima slabog osvetljenja ili kada se osvetljenje nalazi iza objekta koji snimate.
  • Kada su oči zatvorene.
  • Kada se osoba nalazi u senci.
  • Kada osoba nije u fokusu.

Savet

 • Kada fotoaparat fokusira oči a funkcija [Smile/Face Detect.] je podešena na [On], na licu će se prikazati okvir za detekciju nakon što se prikaže na očima. Kada je funkcija [Smile/Face Detect.] podešena na [Off], okvir za detekciju će se prikazivati na očima određeno vreme.