Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Panorama: Size

Biranje veličine slike kada snimate panoramske slike. Veličina slike se razlikuje u zavisnosti od podešavanja [Panorama: Direction].

  1. MENU (Camera Settings) → [Panorama: Size] → željena postavka.

Detalji o stavkama u meniju

Kada je [Panorama: Direction] podešeno na [Up] ili [Down]

Standard: 3872×2160

Wide: 5536×2160


Kada je [Panorama: Direction] podešeno na [Left] ili [Right]

Standard: 8192×1856

Wide: 12416×1856