Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Povezivanje fotoaparata sa iPhone ili iPad uređajem

  1. Izaberite naziv modela fotoaparata (DIRECT-xxxx: xxxx) na ekranu za podešavanje Wi-Fi veze na iPhone ili iPad uređaju.

  2. Unesite lozinku koja se prikazuje na fotoaparatu.


    iPhone ili iPad uređaj je povezan sa fotoaparatom.
  3. Potvrdite da je iPhone ili iPad povezan sa SSID-jem koji se prikazuje na fotoaparatu.

  4. Vratite se na početni ekran i pokrenite „PlayMemories Mobile“.