Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Povezivanje jednim dodirom sa Android pametnim telefonom na kojem je omogućen NFC (NFC daljinsko upravljanje jednim dodirom)

Ovaj fotoaparat možete da povežete jednim dodirom sa Android pametnim telefonom na kojem je omogućen NFC, bez složenih podešavanja.

 1. Aktivirajte funkciju NFC na pametnom telefonu.
 2. Uđite u režim za snimanje na fotoaparatu.
  • Funkcija NFC je dostupna samo kada se na ekranu prikazuje (N oznaka).
 3. Dodirnite fotoaparat pametnim telefonom.

  Pametni telefon i fotoaparat su povezani a na pametnom telefonu će se pokrenuti aplikacija „PlayMemories Mobile“.

  • Dodirnite fotoaparat pametnim telefonom i držite ga tako jednu do dve sekunde dok se ne pokrene aplikacija „PlayMemories Mobile“.

O tehnologiji „NFC“

NFC je tehnologija koja omogućava bežičnu komunikaciju kratkog dometa između različitih uređaja poput mobilnih telefona ili IC kartica. NFC omogućava lakši prenos podataka jednostavnim dodirom na označenom mestu.

 • NFC (Near Field Communication) je međunarodni standard za tehnologiju bežične komunikacije kratkog dometa.

Napomena

 • Ako ne možete da uspostavite vezu, uradite sledeće:
  • Pokrenite „PlayMemories Mobile“ na pametnom telefonu, a zatim polako približite pametni telefon oznaci na fotoaparatu.
  • Ako pametni telefon ima masku, skinite je.
  • Ako fotoaparat ima zaštitnu presvlaku, skinite je.
  • Proverite da li je funkcija NFC aktivirana na pametnom telefonu.
 • Kada je [Airplane Mode] podešeno na [On], fotoaparat nećete moći da povežete sa pametnim telefonom. Podesite [Airplane Mode] na [Off].
 • Ako su fotoaparat i pametni telefon povezani kada je fotoaparat u režimu reprodukcije, prikazana slika se šalje na pametni telefon.