Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Superior Auto

Fotoaparat automatski prepoznaje i analizira uslove snimanja i automatski postavlja odgovarajuća podešavanja.

Fotoaparat će možda snimiti više slika radi kreiranja kompozitne slike koristeći veći broj podešavanja za snimanje nego u režimu Intelligent Auto, pa su snimljene slike boljeg kvaliteta.
 1. Postavite točkić za izbor režima na (Superior Auto).
 2. Uperite fotoaparat ka objektu.
  Kada fotoaparat prepozna scenu, na ekranu će se prikazati ikona za prepoznatu scenu. Ako je neophodno, prikazaće se i odgovarajuća funkcija za snimanje prepoznate scene i broj okidanja.

 3. Prilagodite fokus i snimite sliku.
  Kada fotoaparat snima više slika, on automatski bira i čuva odgovarajuću sliku. Možete i da sačuvate sve slike tako što ćete podesiti [S. Auto Img. Extract.].

Napomena

 • Kada fotoaparat koristite za kreiranje kompozitnih slika, snimanje traje duže nego obično.
 • Fotoaparat neće prepoznati scenu ako prilikom snimanja koristite funkciju zuma koja nije optički zum.
 • Fotoaparat možda neće pravilno prepoznati scenu u određenim uslovima snimanja.
 • Kada je [Quality] podešeno na [RAW] ili [RAW & JPEG], fotoaparat ne može da kreira kompozitnu sliku.