Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

BULB

Možete da snimite trag kretanja objekta koristeći dugu ekspoziciju.

Funkcija BULB je korisna za snimanje svetlosnih tragova, na primer, vatrometa.

 1. Postavite točkić za izbor režima na M (Manual Exposure).
 2. Okrećite kontrolni točkić u smeru kretanja kazaljki na satu dok se ne prikaže [BULB].
 3. Da biste prilagodili fokus, pritisnite okidač do pola.
 4. Pritisnite i držite okidač tokom snimanja.
  Zatvarač će ostati otvoren sve dok je okidač pritisnut.

Napomena

 • Budući da je brzina zatvarača mala i da lakše može da dođe do podrhtavanja fotoaparata, preporučujemo vam da koristite stativ.
 • Što je duža ekspozicija, na slici će biti vidljivo više šuma.
 • Nakon snimanja će biti primenjena obrada radi smanjivanja šuma ([Long Exposure NR]) koja će trajati koliko i vreme tokom kojeg je blenda bila otvorena. Dok je obrada radi smanjivanja šuma u toku, nećete moći da snimate.
 • Brzinu zatvarača nećete moći da podesite na [BULB] u sledećim situacijama:
  • Kada je aktivirana funkcija [Smile Shutter].
  • Kada je aktivirana funkcija [Auto HDR].
  • Kada je [Picture Effect] podešeno na [HDR Painting] ili na [Rich-tone Mono.].
  • Kada je aktivirana funkcija [Multi Frame NR].
  • Kada je funkcija [Drive Mode] podešena na [Cont. Shooting], [Spd Priority Cont.] ili na [Self-timer(Cont)].
  Ako koristite neku od gorenavedenih funkcija kada je brzina zatvarača podešena na [BULB], brzina zatvarača će privremeno biti podešena na 30 sekundi.

Savet

 • Slike koje su snimljene u režimu [BULB] mogu da budu zamućene. Preporučujemo vam da koristite stativ ili višenamenski daljinski upravljač koji ima funkciju za zaključavanje okidača (prodaje se zasebno).