Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Cont. Shooting

Fotoaparat neprekidno snima slike dok držite pritisnut okidač.

  1. MENU (Camera Settings)[Drive Mode][Cont. Shooting].
  2. Izaberite željeni režim pritiskanjem desne/leve strane kontrolnog točkića.

Detalji o stavkama u meniju

Continuous Shooting: Hi (podrazumevana postavka):
Brzina neprekidnog snimanja se postavlja na maksimum od oko 11 slika u sekundi.

Continuous Shooting: Mid:
Brzina neprekidnog snimanja se postavlja na maksimum od oko 6 slika u sekundi.

Continuous Shooting: Lo:
Brzina neprekidnog snimanja se postavlja na maksimum od oko 2,5 slika u sekundi.

Savet

  • Da biste zadržali fokus i ekspoziciju prilikom snimanja niza fotografija, promenite sledeća podešavanja.
    Kada pritisnete okidač do pola, određuje se ekspozicija prvog snimka. Ekspozicija koja je određena za prvi snimak se primenjuje na naredne snimke.
    • Podesite [Focus Mode] na [Continuous AF] ili [Automatic AF].
    • Podesite [AEL w/ shutter] na [Off] ili [Auto].