Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Broj fotografija koje je moguće snimiti i vreme za snimanje filmova