Digitalni fotoaparat z izmenljivim objektivom ILCE-7/ILCE-7R

Dial Ev Comp

Ko je gumb za izravnavo osvetlitve nastavljen na »0«, lahko osvetlitev prilagodite s sprednjim ali zadnjim gumbom.

  1. MENU (Custom Settings)[Dial Ev Comp] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Off (privzeta nastavitev):
Ne omogoča izravnave osvetlitve s sprednjim ali zadnjim gumbom.

Sprednji gumb/zadnji gumb:
Omogoča izravnavo osvetlitve s sprednjim ali zadnjim gumbom.

Opomba

  • Kadar je funkcija izravnave osvetlitve dodeljena sprednjemu ali zadnjemu gumbu, se katera koli funkcija, ki je bila pred tem dodeljena temu gumbu, predodeli drugemu gumbu.
  • Ko je gumb za izravnavo osvetlitve nastavljen na položaj, ki ni »0«, bodo imele prednost nastavitve gumba za izravnavo osvetlitve. Če na primer nastavite [Exposure Comp.] na +5,0 EV, gumb za izravnavo osvetlitve pa je nastavljen na +2,0 EV, bo imela prednost nastavitev »+2,0 EV«.
  • Če je v načinu za fotografiranje [Manual Exposure] izbrana možnost [ISO AUTO], je možnost [Dial Ev Comp] neveljavna.