Digitalni fotoaparat z izmenljivim objektivom ILCE-7/ILCE-7R

Cont. Shooting

Omogoča neprekinjeno fotografiranje, če pritisnete in zadržite sprožilo.

  1. MENU (Camera Settings)[Drive Mode][Cont. Shooting].

Namig

  • Če želite ohraniti izostritev in osvetlitev med neprekinjenim fotografiranjem, spremenite naslednje nastavitve.
    Osvetlitev prvega posnetka nastavite s pritiskom sprožila do polovice. Ta nastavitev osvetlitve se uporabi pri nadaljnjih posnetkih.
    • Možnost [Focus Mode] nastavite na [Continuous AF].
    • Možnost [AEL w/ shutter] nastavite na [Off] ali [Auto].