Digital HD Video Camera RecorderHDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

Как да използваме

Преди употреба

Информация за модела

Части и бутони за управление

Индикатори на екрана

Как да работим с продукта

Първи стъпки

Проверка на елементите, включени в комплекта

Подготовка на захранването

Първоначална настройка

Подготвяне на карта с памет

Записване

Запис на видеоклипове/снимки

Полезни функции за запис

Възпроизвеждане

Възпроизвеждане на изображения чрез „Event View“

Възпроизвеждане на изображения чрез подчертано възпроизвеждане

Възпроизвеждане на MP4 видеоклипове (HD видеоклип) (превключване на формата на видеоклипове)

Редактиране на изображения на екрана за възпроизвеждане

Използване на вградения прожектор

Възпроизвеждане на изображения на телевизор с качество на изображението с висока разделителна способност

Възпроизвеждане на изображения на телевизор, който не е с качество на изображението с висока разделителна способност

Записване на изображения с външно устройство

Използване на софтуера „PlayMemories Home“

Създаване на диск чрез рекордер

Използване на функциите на Wi-Fi

Какво може да правите с функцията за Wi-Fi

Управление чрез смартфон

Прехвърляне на изображения към смартфон

Прехвърляне на изображения към компютър

Прехвърляне на изображения към телевизор

Свързване на смартфон

Инсталиране на „PlayMemories Mobile“

Операции на менюто

Използване на елементите от менюто

Режим на снимане

Camera/Mic

Качество/Размер на изображението

Функция за възпроизвеждане

Редактиране/Копиране

Setup

Време за зареждане/време за запис на видеоклипове/брой записваеми снимки

Проверете времето за зареждане

Очаквано време за запис и възпроизвеждане на видеоклипове за отделните батерии

Очаквано време за запис на видеоклипове и брой записваеми снимки за вътрешната памет

Очаквано време за запис на видеоклипове и брой записваеми снимки за карти с памет

Побитова скорост за всеки режим на запис

Пикселите, записани при всеки размер на изображение на снимки

Допълнителна информация

Предпазни мерки

Работа с този продукт

Поддръжка

Използване на този продукт в чужбина

Търговски марки

Лиценз

Увеличение при мащабиране