Digital HD Video kameraHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Dijelovi i kontrole (prednji/gornji dio)

  1. Ručica električnog zuma
  2. Gumb PHOTO
  3. N oznaka

    NFC: Near Field Communication

  4. Prekidač LENS COVER
  5. Objektiv (objektiv G)
  6. Ugrađeni mikrofon