Digital HD Video kameraHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Rješavanje problema

Rješavanje problema

Ako ste naišli na poteškoće

Rad općenito

Baterije/izvori napajanja

Monitor

Memorijska kartica

Snimanje

Reprodukcija

Wi-Fi

Uređivanje filmova/slika na ovom proizvodu

Reprodukcija na TV-u

Kopiranje/spajanje na druge uređaje

Povezivanje s računalom

Zaslon samodijagnostike/indikatori upozorenja

Zaslon samodijagnostike/indikatori upozorenja

Poruke upozorenja

Poruke upozorenja