Digital HD Video kameraHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Vrijeme punjenja/vrijeme snimanja filmova/broj mogućih slika