Digital HD Video kameraHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Isporučeni artikli

Brojevi u zagradama označavaju isporučene količine.

Kamkorder (1)

Adapter za izmjeničnu struju (1)

  • Oblik adaptera za izmjeničnu struju razlikuje se ovisno o državi/regiji.

HDMI kabel (1)

Pomoćni kabel za USB vezu (1)

Komplet baterija s mogućnošću ponovnog punjenja NP-FV50 (1)

  • Kada upotrebljavate proizvod dok je uključen u zidnu utičnicu, na primjer tijekom punjenja, obavezno umetnite komplet baterija u proizvod.

Upute za upotrebu” (1)

Savjet

  • Pomoćni kabel za USB vezu namijenjen je za upotrebu samo s ovim proizvodom. Upotrijebite taj kabel kada je ugrađeni USB kabel proizvoda prekratak za povezivanje.