Digital HD Video kameraHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Priključivanje kompleta baterija

Spojite komplet baterija s proizvodom.

  1. Zatvorite LCD zaslon i spojite komplet baterija ().
    • Poravnajte udubljenja na proizvodu i oznaku na kompletu baterija i klizno pomaknite komplet baterija prema gore.

Uklanjanje kompleta baterija

Isključite proizvod. Klizno pomaknite ručicu za otpuštanje baterije () i uklonite komplet baterija ().

Napomena

  • Na proizvodu ne možete upotrebljavati druge InfoLITHIUM baterije osim serije V namijenjene za ovaj proizvod.
  • Na proizvodu ne možete upotrebljavati komplet baterija NP-FV30 InfoLITHIUM.
  • Radi štednje baterije, napajanje se prema zadanoj postavci automatski isključuje ako ne radite ništa na proizvodu otprilike 2 minute (Power Save).