Digital HD Video kameraHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Prilagođavanje kuta LCD zaslona radi lakšeg pregledavanja

Možete prilagoditi kut LCD zaslona radi lakšeg pregledavanja.

  1. Najprije otvorite LCD zaslon pod kutom od 90 stupnjeva u odnosu na proizvod (), a zatim prilagodite kut ().