Digital HD Video kameraHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Brisanje prema datumu

Odaberite nepotrebne slike prema datumu snimanja i izbrišite ih.

  1. Pritisnite gumb na ovom proizvodu za ulazak u način reprodukcije.
  2. Na zaslonu Event View odaberite , a zatim i format filma koji želite izbrisati.

  3. – [Edit/Copy] – [Delete].
  4. Odaberite [All In Event].
  5. Odaberite sliku koju želite obrisati pomoću /, a zatim odaberite .