Digital HD Video kameraHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Povezivanje ovog proizvoda s TV-om bez visoke rezolucije

Reproducirajte slike ovim proizvodom kada je povezan na TV pomoću AV kabela (prodaje se zasebno).

A: AV kabel (prodaje se zasebno)

  1. Promijenite ulaz na TV-u na povezani priključak.
  2. Spojite Multi/Micro USB terminal proizvoda s priključkom VIDEO/AUDIO na TV-u pomoću AV kabela (prodaje se zasebno).
  3. Reproducirajte film ili fotografiju na proizvodu.

Napomena

  • Pročitajte i upute za rad TV-a.
  • Upotrijebite priloženi adapter za izmjeničnu struju kao izvor napajanja.