Digital HD Video kameraHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Upotreba softvera PlayMemories Home

Softver PlayMemories Home omogućuje vam uvoz filmova i fotografija na računalo gdje ih možete upotrijebiti na više različitih načina.

A: Uvoz slika s proizvoda

B: Dolje navedene funkcije dostupne su i na osobnim računalima sa sustavom Windows

C: Prikaz slika u kalendaru

D: Stvaranje diska s filmom

E: Prijenos slika na mrežne usluge

F: Reprodukcija uvezenih slika

G: Dijeljenje slika na platformi PlayMemories Online

Instalacija softvera PlayMemories Home na računalo

PlayMemories Home možete preuzeti na sljedećoj URL adresi.

www.sony.net/pm/