Digital HD Video kameraHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

O PlayMemories Home softveru

Za obavljanje radnji kao što su [Ctrl with Smartphone] i [Send to Smartphone], potrebna je aplikacija PlayMemories Mobile za pametni telefon. Instalirajte aplikaciju za pametni telefon preuzimanjem iz trgovine za aplikacije.

Ako je PlayMemories Mobile već instaliran na pametnom telefonu, ažurirajte aplikaciju na najnoviju verziju.

Pojedinosti o aplikaciji PlayMemories Mobile potražite na stranici podrške za PlayMemories Mobile (www.sony.net/pmm/).