Digital HD Video kameraHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Postavljanje stavki izbornika

Proizvod sadrži više stavki izbornika u svakoj od 6 kategorija izbornika.

  1. Odaberite .

  2. Odaberite kategoriju.

  3. Odaberite željenu stavku izbornika.

Napomena

  • Odaberite da biste dovršili postavljanje izbornika ili se vratili na prethodni zaslon.

Postupak za brzo pronalaženje stavke izbornika

Izbornici [Camera/Mic] i [Postavke] imaju podkategorije. Odaberite ikonu podkategorije da biste mogli odabrati željenu stavku izbornika.

A: Ikone podkategorija

Kada ne možete odabrati stavku izbornika

Neke stavke izbornika ili postavke nisu dostupne ovisno o postavkama proizvoda. Kada odaberete zasivljene stavke izbornika ili postavke, proizvod prikazuje razlog zbog kojega ne možete odabrati stavku izbornika.