Digital HD Video kameraHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Exposure

Svjetlinu slike možete ručno prilagoditi. Prilagodite svjetlinu ako je objekt previše svijetao ili taman.

  1. - [Camera/Mic] - [Manual Settings] - [Exposure] - željena postavka.

Opisi stavki izbornika

Auto (zadana postavka):
Ekspozicija se automatski prilagođava.
Manual:
Odaberite ako je objekt bijel ili je pozadinsko osvjetljenje svijetlo, ili odaberite ako je subjekt crn ili je svjetlost mutna.