Digital HD Video kameraHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

SteadyShot (fotografija)

Trešnju kamere moguće je kompenzirati. Najprije postavite [SteadyShot] na [Off] kada koristite tronožac (prodaje se zasebno), slika postaje prirodna.

  1. – [Camera/Mic] – [Camera Settings] – [SteadyShot] – željena postavka.

Opisi stavki izbornika

On (zadana postavka):
upotrebljava se Funkcija SteadyShot.
Off ():
funkcija SteadyShot se ne upotrebljava.