Digital HD Video kameraHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Digital Zoom

Možete odabrati maksimalnu razinu zuma. Imajte na umu da se kvaliteta slike smanjuje kada upotrebljavate digitalno zumiranje.

  1. - [Camera/Mic] - [Camera Settings] - [Digital Zoom] - željena postavka.

Opisi stavki izbornika

Off (zadana postavka):
digitalno zumiranje ne može se upotrebljavati.
350:
Zumiranje do uvećanja od 350 puta provodi se digitalno.