Digital HD Video kameraHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Conversion Lens

Odaberite ovu stavku izbornika kada želite koristiti konverterski objektiv (prodaje se zasebno) koji je kompatibilan s ovim proizvodom. Kada koristite konverterski objektiv (prodaje se zasebno), upotrijebite ovu funkciju za snimanje uz optimalnu kompenzaciju za trešnju kamere i fokus objektiva.

  1. – [Camera/Mic] – [Camera Settings] – [Conversion Lens] – željena postavka.

Opisi stavki izbornika

Off (zadana postavka):
odaberite ovu postavku kada ne koristite konverterski objektiv.
Wide Conversion ():
odaberite ovu postavku kada koristite širokokutni konverterski objektiv.
Tele Conversion ():
odaberite ovu postavku kada koristite tele-konverterski objektiv.