Digital HD Video kameraHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Auto Back Light

Proizvod automatski prilagođava ekspoziciju za objekte osvijetljene pozadinskim osvjetljenjem.

  1. - [Camera/Mic] - [Camera Settings] - [Auto Back Light] - željena postavka.

Opisi stavki izbornika

On (zadana postavka):
ekspozicija za objekte osvijetljene pozadinskim osvjetljenjem automatski se prilagođava.
Off:
ne prilagođava ekspoziciju za objekte osvijetljene pozadinskim osvjetljenjem.