Digital HD Video kameraHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

My Button

Funkcije koje često upotrebljavate u snimanju možete dodijeliti jednom od gumba My Button.

  1. - [Camera/Mic] - [Shooting Assist] - [My Button].
  2. Odaberite stavku izbornika koju želite dodijeliti gumbu My Button pomoću /.

  3. Odaberite jedan od gumba My Button kojem će stavka izbornika biti dodijeljena.

  4. Odaberite .